Desahucio exprés de okupas : Aprobada la proposición de ley

Desahucio exprés de okupas : Aprobada la proposición de ley

La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado en fecha 24 de abril de 2018 una proposición de ley para acelerar el proceso judicial en casos de desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente (conocido popularmente como desahucio exprés de okupas). Ahora dicha proposición de ley deberá ser remitida al Senado donde quedará definitivamente aprobada, entrando en vigor el día de su publicación en el B.O.E.

Comparteix:

Edificis amb Història: Edifici Habitatges Frégoli (1972-75)

Edifici d' habitatges Frégoli

L’edifici d’habitatges Frégoli (1972-75) és el primer projecte construït per l’arquitecte Esteve Bonell, i es tracta d’una promoció d’habitatges en cooperativa que planteja una forma diferent de viure. En uns anys en que a Barcelona s’hi estaven construint interessants exemples d’habitatges plurifamiliars, com la casa Fullà al Guinardó, de Clotet i Tusquets el 1967 o el Walden 7 a Esplugues, de Ricardo Bofill també construït el 1975, l’arquitecte explora noves possibilitats de l’espai domèstic amb unes tipologies mínimes d’habitatge però de gran qualitat espaial.

Comparteix: