Renta 2017

Renta 2017

El calendario de la campaña de la declaración Renta 2017, que comenzó en abril, da de plazo hasta el día 2 de julio de 2018 para presentar la oportuna declaración (27 de junio para declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta) Desde el pasado año todos los contribuyentes, sean autónomos o no, están obligados a utilizar, sea cual sea la naturaleza de sus rentas, el sistema Renta Web.

Comparteix:

Edificis amb Història: Sala Beckett

Edificis amb Història: Sala Beckett

Escriu Toni Casares, el seu director, que la Sala Beckett és més que un teatre; és un lloc de creació i de trobada, que durant tot el dia s’hi van coent coses, en un espai que exhibeix i alhora forma i experimenta, i manipula amb temps. És a dir, és un espai en que la formació de creadors i l’exhibició d’espectacles son dues cares de la mateixa moneda, unides per l’experimentació.

Comparteix: