Edificis amb Història: Carrer Plaça

Edificis amb Història: Carrer Plaça

És poc freqüent, per un barceloní del pla, enfilar-se a passejar-se per les costerudes pendents de Vallcarca, la Salut o el Carmel, i descobrir així el conjunt de turons inserits en la trama urbana de la ciutat, de la que en despunten els cims pelats de vegetació i d’edificació. S’ha de dir però, que l’experiència és molt recomanable; sortir a desintoxicar-se dels excessos de disseny i places dures per sentir-se com el protagonista de la novel·la de Marsé, que somiava en l’ascens social entre passejos pels turons o partides de cartes a l’encara existent Bar Delicias.

Comparteix:

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Tras las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos acometidas a mediados de 2013, la inscripción del contrato de en el Registro de la Propiedad puede tener importantes beneficios para propietario e inquilino, sobre todo ante determinadas circunstancias. Es cierto que la inscripción tiene un coste superior al simple contrato privado entre las partes, pero hay ocasiones en las que una correcta garantía es imprescindible.

Comparteix: