Les energies renovables són el futur, i entre elles, trobem en lloc destacat l’ aerotèrmia. És una font d’energia inesgotable ja que aprofita l’energia procedent de l’aire. En l’ actualitat, podem aprofitar-la per obtenir climatització i aigua calenta. 

Gràcies al fet que l’energia que conté l’aire de manera natural, en forma de temperatura, és disponible i virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l’energia del sol), es pot considerar l’aerotèrmia com a una energia renovable. Utilitzant aquesta energia s’aconsegueix produir calor i aigua calenta de manera menys contaminant, ja que no cal utilitzar combustibles fòssil.[1 Vikipèdia]

 

Les aplicacions

L’ aerotèrmia ofereix moltes possibilitats. El seu funcionament i característiques ho permeten. Podem utilitzar-la per la calefacció a l’hivern i també ens beneficiarem d’aigua calenta sanitària. I a l’ estiu ens ofereix aire condicionat.

Costos

Si comparem l’aerotèrmia i el gasoil, observarem un estalvi considerable a favor de la primera. Mentre el preu final d’energia tèrmica per a la aerotèrmia se situa en 0,0457 € / kWh (quilowatt / hora), el gasoil suposa un cost de 0,106 € / kWh.

Avantatges

Els seus avantatges davant d’altres sistemes tradicionals, com ara la biomassa o el gasoil, són molt significatius:

1. Manteniment inferior.

Els equips amb bombes de calor aire-aigua no tenen cremador i de cambra de combustió, de manera que no es produeix cap tipus de residus durant el seu funcionament que obligui a realitzar operació de neteja alguna.

2. Fàcil instal.lació

Ocupen el mateix espai que una caldera mural o un sobre sòl però amb la gran avantatge que no es necessita cap dipòsit d’emmagatzematge de combustible.

3. No requereix llar de foc

Un sistema d’aerotèrmia no necessita de cap conducte d’evacuació de gasos de combustió, d’aquesta manera no es necessita de cap xemeneia a la façana o al sostre de l’habitatge.

4. Seguretat per a la família

En no disposar d’un dipòsit d’emmagatzematge de combustible com a gas, gasoil o biomassa, el risc d’algun tipus d’accident domèstic és nul. A més, no hi ha emissions contaminants o nocives .

5. No dependència de combustibles fòssils

La bomba de calor aerotèrmica s’alimenta només amb electricitat. En canvi, un altre tipus de sistemes tradicionals, a més d’utilitzar l’electricitat com la aerotermia, depenen totalment d’una segona font d’energia com el gasoil, la biomassa o el gas. 

6. Rendiments superiors al 100%

El rendiment instantani d’una bomba de calor, en mode de calefacció, es mesura pel COP. Aquests valors són molt elevats, tant que superen el 100% del rendiment del generador de calor aerotérmico. 

7. Generador de calor reversible (3 x 1)

És una de les claus de l’aerotèrmia, un únic generador per tres tipus d’aplicacions: calefacció, aigua calenta sanitària (ACS) i refrigeració. Això comporta clarament a una simplicitat d’instal·lació.

8. Perfecta adaptació a la potència requerida per la instal·lació

Els compressors de les bombes de calor aerotèrmiques actuals són de tipus Inverter. Vol dir que tenen un ampli rang de modulació, podent treballar des del 8% al 100% de la seva capacitat. 

9. Temperatura de retorn de calefacció sense límit

No es produeixen vapors d’aigua que puguin provocar condensacions i deterioraments en l’equip. 

 

 

Fonts:

Vikipèdia:  https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerot%C3%A8rmia&oldid=16774391

http://www.emtek.es/las-ventajas-de-la-aerotermia-frente-a-otros-sistemas-tradicionales/  

http://www.fotocasa.es/blog/hogar/aerotermia-energia  

Aerotermia. Què és?
Comparteix:
Etiquetat a: