L’ any 2018 entra en vigor, després de ser anunciat pel ministre De la Serna, el nou Pla d’ Habitatge. I un dels punts destacats són les ajudes per la compra de vivenda pels joves.

Els joves menors de 35 anys podran accedir a ajudes de fins a 10.800 € per comprar un habitatge nou.

En el cas del lloguer, els ajuts podrà cobrir fins al 50% del lloguer mensual.

Tot i la importància evident de les ajudes a la compra,  el Pla d’Habitatge 2018-2021 està centrat en el lloguer i la rehabilitació.

Ajudes per la compra de vivenda pels joves

Però està clar que incentivar i impulsar la compravenda d’habitatges torna a ocupar un lloc destacat en les polítiques del Govern espanyol. Cal recordar que fa uns anys, en concret el 2013, va desaparèixer la desgravació per adquisició d’habitatge.

I des d’ aleshores les ajudes i incentius fiscals destinats a facilitar la compra d’una casa als ciutadans havien desaparegut completament del mapa i de les prioritats de l’Executiu.

I quines poden ser les raons ?

No hi ha dubte que els més joves són el futur del sector immobiliari espanyol. Però és un segment de la població que,actualment i a causa de la precarietat laboral i el difícil accés al finançament, es troba amb serioses dificultats per accedir al mercat de l’habitatge en propietat.

Afegir que, actualment, bona part de la demanda en el sector és vivenda de reposició. Quan aquesta demanda s’acabi, qui prendrà el relleu? Doncs hauran de ser els joves, ja que sino el mercat immobiliari podria tornar a tenir problemes.

Per tant, és evident que se’ls ha d’ ajudar.

Quins són els requisits per accedir a les ajudes per l’ adquisició de vivenda?

S’han de complir els següents :

  • Tenir uns ingressos a la llar inferiors a 19.170,39 € anuals en dotze pagues o 22.365,42 € en catorze.
  • Ha de ser l’habitatge habitual i permanent durant almenys 5 anys.
  • Tenir menys de 35 anys en el moment de la sol·licitud.
  • No ser propietari ni usufructuari d’un altre habitatge.
  • L’ajuda no pot superar el 20% del valor de l’immoble i podran arribar a 10.800 €.

I del lloguer, que se’n sap?

El Plà inclou un increment en el lloguer màxim que es podrà beneficiar de les subvencions. Passa de 600 € a 900 € en “casos justificats”. Aquests casos justificats inclouen, per exemple, viure en una zona de ciutats com Madrid o Barcelona on els lloguers són més cars i en els quals els 600 € no són “reals” o ajustats a la mitja del mercat.

En el cas dels joves, l’ajuda a l’arrendament podrà cobrir fins al 50% del lloguer mensual.

I els més grans, les persones majors de 65 anys podran accedir a un ajut de 200 € per pagar aigua i electricitat, mentre que els afectats per un desnonament podran rebre 400 € per al lloguer.

 

Fonts:

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2017-05-04/vivienda-jovenes-ayudas-plan-estatal-de-vivienda-2018-2021_1377127/ 

http://renovaliainmobiliaria.com/conseguir-subvenciones-a-la-vivienda/  

https://comentariossobrevivienda.com/2017/10/17/ayudas-adquisicion-viviendas-plan-vivienda-2018-2021/ 

https://www.yaencontre.com/noticias/economia/ayudas-a-jovenes-para-compra-de-vivienda/?pr=90  

Ajudes per la compra de vivenda pels joves
Comparteix:
Etiquetat a: