Recentment, el Govern espanyol ha modificat diversos aspectes de la normativa que permet rebre el visat a aquells inversors que adquireixin un habitatge a Espanya de més de mig milió d’euros. Amb els canvis introduits, també tindràn dret a treballar al nostre país, i les seves parelles i progenitors rebran el permís de residència.

Tal com estableixen les esmenes al projecte de llei de Segona Oportunitat, els inversors extracomunitaris (és a dir, de fora de la Unió Europea) que es comprin un habitatge a Espanya per valor de més de 500.000 euros no només rebran el visat de residència (conegut com ‘Golden Visa’), sinó que també tindran dret a treballar a Espanya.

A més, s’amplia de 60 dies a un any el termini en què l’inversor pot acreditar haver realitzat el desemborsament mínim exigit.

Visats per a pares, parelles i fills

El Govern també ha decidit estendre l’accés al visat o l’autorització de residència de llarga durada als progenitors dels inversors sempre que aquests es mudin al nostre país per raons laborals.

beneficis pels estrangers que comprin pisos

Fins ara, el cònjuge i els fills menors de 18 anys o majors d’edat que per raons de salut no puguin proveir les seves necessitats eren els únics que podien sol·licitar l’autorització d’estada i el visat de residència per poder acompanyar o reunir-se amb un estranger que es mudés a Espanya per invertir, emprendre, investigar o treballar.

No obstant això, amb el canvi proposat també es permet aquesta possibilitat a la parella (encara que no estigui casat) i als ascendents a càrrec de l’estranger, i es matisa en el cas dels fills majors d’edat, que quedaran coberts per aquest dret si , “depenent econòmicament del titular, no han constituït per si mateixos una unitat familiar”, independentment de la seva situació de salut.

Els representants, ¿els propers?

Les esmenes també obren la porta a concedir aquest tipus de visat al representant que l’inversor vulgui designar al nostre país per gestionar un projecte d’interès general.

Pel que fa a les autoritzacions de residència, que segueixen els mateixos principis que els visats, s’amplia de dos a cinc anys els períodes successius pels quals es poden renovar en els casos en què es mantinguin les condicions que van generar el dret.

 

Font:

Traducció i resum lliure de:

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-comprar-casa-medio-millon-euros-espana-dara-derecho-trabajar-20150604122651.html

S’amplien els beneficis pels estrangers que comprin pisos de més de 500.000 euros
Comparteix:
Etiquetat a: