En molts casos, a les vides de les famílies hi arriben canvis. I per diversos motius és necessari un canvi de vivenda. En el cas que ens trobem davant d’ un lloguer, després de tots els tràmits sobre la vivenda en sí, ens arribarà la fase de canviar de nom els suministres

Mirem el cas de la LLUM.

Què hem de fer? Quan ho hem de fer? 

Si realment s’ han d’ efectuar aquests canvis, hi hi ha uns senzills passos que es poden seguir perquè tots aquests tràmits resultin d’allò més fàcils i còmodes.

Canviar de nom els suministres

Es poden produir dues situacions diferents:

 

1) El pis que es lloga és nou i els subministres s’ han de donar d’ alta: 

S’ han de seguir els següents passos :

1.a.- CUPS: informar-nos del Codi Universal de Subministrament o CUPS . Identificador únic de la instal·lació elèctrica de l’habitatge i no canvia. El podem trobar en una de les factures que ens faciliti el propietari, o trucant a la companyia subministradora. Té entre 20 a 22 caràcters que comencen amb ES.

1.b.- Documentació necessària:

 • Llicència de primera ocupació.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica o butlletí elèctric.
 • DNI, CIF, NIF, Passaport o Permís de Residència.

1.c.- I també documentació referent a l’habitatge i al titular:

 • Nom i dades del titular del contracte.
 • Codi CUPS.
 • Direcció del domicili o punt de subministrament.
 • Potència contractada normalitzada
 • Dades bancàries del titular del contracte.

Cal decidir quina companyia és la que ens comercialitzarà la llum. La companyia distribuïdora toca per zona i la comercialitzadora pot ser la que sigui més competitiva en les seves tarifes.

A partir d’aquest contracte ja estarà donada d’alta la llum.

 

Quin cost té donar d’alta el subministrament elèctric, per exemple a Barcelona ?

A continuació, les xifres per a altes noves o per a altes en habitatges de segona mà.

 • Per a un alta nova, la despesa depen de la potència contractada. Pot ser entre 100 i 400 euros per a potències d’entre 3,5 kW i 10 kW.
 • Pel que fa a habitatges de segona mà, el cost ronda els 55 euros, sempre que es contracti la mateixa potència que va tenir l’habitatge anteriorment.
 • Finalment, el canvi de titular és un procediment gratuït.

 

2. Que no s’ hagin de donar d’alta els subministraments:

Si l’habitatge ja rep tots els subministraments tot és diferent.

Veiem en el cas de LA LLUM: 

2.a. Canvi de nom:

Per canviar la titularitat del subministrament l’empresa subministradora ens demanarà:

 • El nom i DNI del propietari i del nou titular.
 • El nombre de contracte i CUPS, que estan en les factures.
 • Document signat de traspàs del titular anterior i l’actual.
 • Compte bancari del nou titular.

Es pot canviar d’empresa comercialitzadora si ho desitja ja que des del 2009 el mercat està liberalitzat.

En el cas de no canviar el nom del titular, el subministrament pot seguir a nom del propietari. S’ ha de canviar la domiciliació dels consums al compte de l’inquilí. Aquest canvi de realitza per telèfon. S’identifica al propietari i l’habitatge, el nombre del contracte i es canvia el compte bancari amb nom i DNI de l’inquilí.

 

Finalment, i només pel primer cas, quant de temps sol passar en el procés d’alta de la llum ? 

Aquest procés pot durar de 5 a 7 dies hàbils. 

La comercialitzadora ha de comprovar que tot està correcte i enviar el contracte a la distribuïdora. A partir d’aquest punt, l’empresa haurà d’enviar un tècnic per a realitzar les gestions corresponents.

 

 

Fonts:

https://www.20minutos.es/noticia /2849349/0/como-dar-alta/luz-gas/en-sencillos-pa sos/

https://www.endesacli entes.com/como-dar-al ta-luz-gas

https://www.mipodo.com/blog /eficiencia-energetica/como-dar-alta-luz-barcelo na/

https://www.api.cat/noticias/cambiar-n ombre-suministros-alquiler/    

Canviar de nom els suministres en el cas del lloguer: la llum
Comparteix:
Etiquetat a: