Després de les eleccions del passat 26-J  el Col·legi d’Administradors de Finques ha sol·licitat al nou Govern que prengui possessió, canviar la Llei de Propietat Horitzontal (LPH) per impulsar la rehabilitació d’edificis i la seva eficiència energètica.

Desde l’associació dels administradors de finques expliquen que la normativa ha estat modificada fins a nou ocasions. Entre les propostes realitzades es troba la modificació de la reclamació judicial per deutes. Els administradors demanen que s’ allargui fins a un total de cinc anys, de manera que el termini quedi establert i s’allargui a la part vençuda de l’anualitat en curs i els quatres anys anteriors.

Canviar la Llei de Propietat Horitzontal

Es proposa també augmentar les mesures dissuasòries davant la morositat. En l’actualitat la norma recull que els deutors poden acudir a les juntes de propietaris amb veu però sense dret a vot. I es demana que s’ imposin interessos o privació temporal de l’ús dels serveis i instal·lacions comunes no necessaris per a l’habitabilitat dels immobles.

Així mateix, els administradors han proposat la creació d’un fons de reserva del 5% del pressupost anual acumulatiu per utilitzar-lo en les despeses de comunitat de caràcter urgent i per a obres extraordinàries.

Així mateix, en un congrés recentment celebrat, es va sol·licitar la reforma “profunda” de l’organització de la comunitat.

S’ aposta, entre altres, per la supressió de l’obligació de la doble convocatòria per a la celebració de juntes i la limitació de l’exigència de la unanimitat a supòsits concrets, entre altres mesures.

A més, incloure les noves tecnologies per a la retransmissió de les convocatòries i de les actes, així com, millorar la comunicació, l’estalvi econòmic i la rapidesa.

 

 

 

 

Font i lliure traducció:

http://www.elmundo.es/economia/2016/06/13/575ea5dd46163fe1658b4612.html

 

 

 

Objectiu dels Administradors: canviar la Llei de Propietat Horitzontal
Comparteix:
Etiquetat a: