El mercat immobiliari sembla que, i això opina quasi tothom, s’ està reactivant en fermesa. Per tant, podem dir que el comprador de vivenda torna a estar en actiu però amb característiques diferents a les que tenia fa un temps.

el comprador de vivenda

Veiem doncs els diferents tipus de compradors i les característiques que tenen:

1.- Compradors de vivenda que l’ adquireixen com a habitatge principal

Normalment, l’habitatge té un ús residencial, per  viure-hi. I sol ser una de les operacions més importants que una família / una persona fa al llarg de la seva vida.

Quan es decideix comprar o llogar un habitatge com a residència principal, el normal és que es busqui una zona pròxima a equipaments, infraestructures i serveis públics. Aquí segueix sent habitual optar per barris de grans ciutats o poblacions de les perifèries que han crescut en els últims anys.

2.- La vivenda com a segona residència

En aquest cas, i tot i que sembli molt obvi, els perfils són ben diferents: 

En primer lloc, hi ha les localitats del litoral que destaquen per la seva àmplia disponibilitat de pisos i cases unifamiliars durant tot l’any. És important destacar que hi ha grans diferències en funció del lloc. 

En segon lloc, hi ha la possibilitat de comprar o llogar un habitatge en zones rurals de l’interior, opció que s’ha posat de moda els últims anys. L’avantatge és que els preus mitjans són menors que al litoral i pots aconseguir immobles més grans.

3.- Vivenda com a inversió

En molts casos es planteja aquesta adquisició com a inversió. La revalorització del mercat immobiliari és una tendència que sol confirmar-se a llarg plaç. Perquè? : 

a) Com a norma general de l’economia, les necessitats són il·limitades i els béns escassos. El sòl urbà és escàs, les vivendes en zones atractives també solen ser escasses. Això vol dir que, a llarg termini i com a principi general, hi haurà més demanda que oferta. 

b) En els últims anys s’han aprovat plans d’ordenació municipal que delimiten les zones d’edificació, així com les altures màximes. Això és decisiu per mesurar el valor d’un habitatge perquè, en molts casos, té a veure amb la disponibilitat real de sòl. Aquesta falta de sòl provoca un impacte en el seu preu, a l’ alça.

c) Hi ha zones més resistents a les conjuntures econòmiques: els centres històrics, etc…de les grans ciutats espanyoles. Això lligat a l’ escassetat de l’ oferta, provoca també una tensió a l’ alça.

I com a inversió, òbviament, existeix l’ adquisició de la vivenda per a llogar-la. En un contexte com l’ actual de nuls rendiments de productes bancaris de baix risc, aquesta opció torna a estar ben considerada.

Tenint en compte aquests punts anteriors, quines característiques té aquesta vivenda?

  • L’habitatge de tres dormitoris és el que conserva la demanda més alta.
  • I baixa la demanda dels immobles de més de tres dormitoris. Però puja la dels habitatges de 2 i 1 dormitoris.
  • Es segueix buscant el producte en alçada
  • Hi ha un augment de l’habitatge unifamiliar.

Però, podem dir més coses dels compradors de vivendes?

Edat:

Evolució creixent dels compradors entre 36 i 45 anys, i s’observa un descens dels compradors de més de 45 anys. Es consolida el perfil de 25 a 35 anys, que són els compradors que suposadament busquen ‘formar una nova llar’, i el perfil de 36 a 45 anys, els que busquen “millorar el seu habitatge actual ‘o’ canviar el lloguer per la propietat ‘.

Gènere

El 53% del total de compradors són dones. 

Dades professionals:

El perfil majoritari és de treballador per compte aliena i amb contracte indefinit que sol demanar aval d’ un tercer. I els seus ingressos superen els 20.000 euros anuals. 

Quan es volen gastar? I com ho fan?

Augment en el pressupost de compra. Desde fa un parell d’ anys creixen els compradors amb més de 300.000 €. Baixa el tram de compradors potencials amb un pressupost reduït, entre 150.000 € i 300.000 € i els que destinen fins a 150.000 €.

Que es dediqui més pressupost per a l’adquisició d’una propietat ve motivat per la confiança en el futur i per l’evolució del preu de l’habitatge.

En el 70% dels casos, els compradors negocien el preu. Segons el moment, els resultats són millors o pitjors. Pero negociar, es negocia i força.

 

 

 

 

 

Fonts:

https://www.fotocasa.es/blog/ compraventa/comprador-vivienda-mujer -38-anos-contrato-indefinido

https://www.api.cat/noticias/perfil-actual-comprador-vivienda/  

https://www.seanest.com/blog/perfil-comprador-viviendas-espana  

https://www.st-tasacion.es/ext/pdf/st/Informe-perfil-comprador-2016.pdf    

https://www.fotocasa.es/blog/ compraventa/comprador-vivienda-mujer-38-anos -contrato-indefinido

Imatge destacada:

https://pixabay.com/es/clave-casa-bienes-negocio-hipoteca-2323278/  

 

 

 

Curació de contingut, redacció i traducció:  Jordi Sabater

 

El comprador de vivenda, com és en l’ actualitat?
Comparteix:
Etiquetat a: