Comprar un pis per reformar és una de les formes d’ inversió que més han estat d’ actualitat durant els darrers anys.

En general, i quan ens referim a un habitatge per reformar parlem d’un habitatge de certa antiguitat. Cal fer-hi algunes intervencions per deixar-lo en condicions d’ habitabilitat suficients i adaptar-lo a les nostres necessitats i gustos personals.

comprar-un-pis-per-reformar

Una de les clares avantatges de l’ habitatge que s’ adquireix per reformar és, sense cap mena de dubte, la bona relació d’ubicació / preu que sol oferir: les cases antigues (i barates) solen trobar-se en les parts més cèntriques de les ciutats. Per tant, tindrà una major quantitat de serveis a prop i millors connexions. En canvi, els edificis de nova construcció solen estar en zones més allunyades o urbanitzacions.

Un altre benefici, per molt que sembli impossible en els nostres dies, és que un habitatge amb certa antiguitat moltes vegades compta amb una millor qualitat de construcció que l’ obra nova. Però sempre cal tenir en compte l’estat general de conservació i estudiar detingudament la quantitat de feina d’adequació d’instal·lacions que s’ha de fer d’acord amb els requeriments de confort i qualitat que desitgem.

No s’ ha d’ oblidar examinar l’immoble per veure si té problemes estructurals o d’humitat i demanar diversos pressupostos sobre les reformes que pretenen fer-se i el cost derivat de l’execució d’aquestes obres per ponderar si realment compensa el preu de compra.

Al final, com en moltes coses, és una questió de negociar bé. En aquesta negociació amb el venedor de l’immoble serà necessari contemplar l’import de les inversions a realitzar amb un cert marge cap a l’alça dels costos (els problemes solen aparèixer quan realment es comença l’obra de reforma i sempre impliquen costos creixents!!) . I mirar així, d ‘obtenir una rebaixa del preu inicial.

Conclusió: si s’han tingut en compte avantatges, beneficis i costos,  comprar un habitatge per reformar pot resultar un bon negoci . Però sempre tenint en compte un detall important: no només serà necessari comptar amb recursos financers per a les obres sinó també invertir en paciència…sabem quan comencen les obres…però no sabem quan acaben!

comprar-un-pis-per-reformar2

Font i lliure traducció: Yaencontré

Val la pena comprar un pis per reformar?
Comparteix:
Etiquetat a: