Encara que sembli mentida, aproximadament un terç del temps que es circula per una ciutat es dedica a la recerca d’una plaça per aparcar el cotxe. Cada cop més els carrers de les ciutats van eliminant les opcions gratuïtes. I no ens queda més remei que pagar per estacionar el vehicle..i estar pendent dels minuts o bé recórrer als pàrquings privats.  Així, comprar una plaça de pàrquing és una de les solucions, tant des del punt de vista privat (per que el nostre domicili habitual no en disposa) com del professional.

Evidentment hi ha la figura del lloguer, que és l’opció escollida en la majoria dels casos. Però en aquest cas, del que parlarem és de la primera opció.

Cal tenir en compte que des del punt de vista econòmic és molt més rentable però comprar una plaça de garatge és un tràmit, una decisió, un procés, que cal seguir correctament. 

Parlarem, doncs, de dues coses: l’adquisició d’una plaça per a ús particular/professional i l’adquisició com a inversió. 

Comprar una plaça de parking
Comprar una plaça de pàrquing per a ús personal o professional 

Per a aquelles persones que viuen o treballen en grans ciutats o zones residencials, la dificultat d’estacionar el vehicle és evident. I ens podem plantejar la compra.

Segons el portal Fotocasa, el preu mitjà d’una plaça de pàrquing a Espanya es situa als 13.625 €. Si considerem ciutats importants, les dades són: Sant Sebastià (27.696 €), Barcelona (19.181 €), Sevilla (18.428 €), Madrid (18.236 €) i València (17.683 €)

Vistes les dades, i tenint la decisió presa, farem una recerca i un cop tenim la candidata ideal el primer que s’ha de fer és verificar la legalitat de tots els documents relatius a la plaça de garatge, sobretot que tot estigui al dia i que no hi hagi deutes. 

Fetes les oportunes comprovacions, signar un contracte d’arres és ideal per donar seguretat a la transacció. 

Posteriorment serà davant del Notari on es perfeccionarà la compra. És l’últim i indispensable tràmit ja que en aquest acte el notari pot informar definitivament si la plaça de garatge està disponible o hi ha alguna cosa a tenir en compte i si tot és correcte, formalitzar el pagament total. 

Cal tenir en compte els impostos que apareixen en aquest tipus d’operacions: IVA i Actes Jurídics Documentats. I despeses registrals i notarials.

Comprar una plaça de parking
I si volem comprar una plaça d’ aparcament com inversió? 

En un entorn financer on els tipus d’interès són extremadament baixos, les alternatives pels inversors es redueixen. Ara bé, n’hi ha alguna d’aquestes que per les seves característiques es manté entre les preferides. És el cas de les places de pàrquing. 

La rendibilitat d’aquest “producte” recau en les rendes de lloguer que genera de forma constant i en la revalorització al llarg del temps. Això sí, estem parlant en general i tenint en compte que s’ha de mirar com una inversió a llarg plaç. A més, el seu cost no és tan elevat com el d’una vivenda que podriem adquirir amb el mateix objectiu.

Diversos estudis afirmen que que la rendibilitat de la plaça de garatge és 3 vegades la que donen, de mitja, els productes financers més habituals. 

Així doncs, és una opció molt interessant, encara que cal tenir en compte algunes variables com les següents: 

  • Fer un petit estudi de mercat a la zona. En la majoria dels casos existeix una oferta variada i dedicar uns dies a fer una petita comparativa pot ajudar a estalviar alguns centenars d’euros.
  • Avaluar totes les despeses a les que farem front pel fet de ser propietaris de la plaça i tenir-la llogada. Despeses directes, fiscals, deduibles o no. Al final és el que ens ha de fer decidir sobre si és un bon negoci o, com es diu vulgarment, “perdrem diners”
  • Sol.licitar informació al Registre. És el que es coneix com a Nota Registral. Allà tindrem reflexades moltes de les informacions que poden repercutir en la nostra decisió con les càrregues prèvies, hipoteques no cancelades, etc…
  • Confirmar l’absència de deutes a nivell comunitari. A vegades se li dóna poca importància, però pot ser un impediment alhora d’anar al Notari.
  • Arres i contracte. Tot ha de ser formalitzat de forma legal i passant pel Notari . És la millor garantia per a les dues parts.

Conclusió: Comprar una plaça de pàrquing no és una mala idea. Ho hem vist desde varis punts de vista. Ara, com en totes les coses, s’han d’analitzar pros i contres i prendre la decisió basant-se en el sentit comú i la prudència financera.

 

Valora el teu pis

Altes articles sobre pàrquings al blog de CAFUR

 

Fonts:

https://www.huellasbysareb.es/inmobiliario/compr obaciones-antes-de-comprar-plaza-de-garaje/

https://www.parkingsygarajes.com/ guias-para-invertir-y-estudios-de-mercado/

https://www.kasaz.com/blog/co mprar-plaza-de-parking/ 

 

Comprar una plaça de pàrquing. Tot el que has de saber
Comparteix:
Etiquetat a: