Els conflictes entre veïns són a l’ ordre del dia. En moltes comunitats de veïns hi ha problemes que impossibiliten una convivència diriem que “normal” per a la majoria d’ aquests.

Quan hi ha un problema, la seva resolució és una necessitat per a molts inquilins que veuen perillar el seu benestar a causa d’aquest problema. I el problema pot arribar a ser tant greu que  alguns dels veïns han d’optar per buscar un altre habitatge de lloguer, ja que no troben una solució satisfactòria per a tots i que torni a posar les relacions entre veïns al seu lloc.

I així com no podem garantir que la convivència sigui com el grup de la fotografia….

conflictes entre veins

Quins són aquests conflictes entre veïns ?

Són, bàsicament, les situacions en les que el problema afecta la majoria de veïns i la situació gairebé insostenible s’ha mantingut durant molt de temps.

Per posar un exemple fàcil: no ens estem referint a quan un veí ha de cridar l’atenció a un altre perquè hi ha un excés de soroll…

Però sí que ens referim a :

  • Desperfectes causats per veïns en els espais comuns o fins i tot problemes de desordres públics
  • Problemes com la morositat crònica en els rebuts de la comunitat o
  • O la mala relació entre veïns amb petites picabaralles  i actituts de falta d’ educació. 
  • O també propietaris d’un habitatge que es veuen afectats per la falta de manteniment de veïns d’altres habitatges, com és el cas de les fuites d’aigua, que acaben convertint-se en goteres 

Què podem fer , què diu la llei i què no?

La gran majoria d’aquests conflictes estan regulats per llei, en aquest cas la de la Propietat Horitzontal. Així, encara que sempre es recomana l’ús del diàleg, alguna d’aquestes problemàtiques veïnals es pot solucionar per imperatiu legal:

Sorolls excessius o inoportuns? 

Davant festes o obres fora de l’horari permès ( la franja més comuna és de 9.00 h. a 22.00 h.), l’ opció més recomanable és sol·licitar al veí que cessi amablement. Si aquest veí decideix continuar amb la seva activitat, es pot realitzar una denúncia de forma individual davant les autoritats que haurien de venir immediatament a frenar el soroll. La realitat a vegades és una altra cosa….però això diu la llei.

Un veí que vol fer obres ? 

En principi no es pot desautoritzar la realització d’obres de particulars en els seus habitatges sempre que no s’alteri façana ni elements comuns o de càrrega. Però per educació i per formalisme, abans que aquestes comencin, s’avisarà al president de la comunitat, i a la resta de veïns amb un cartell o de forma oral per tal de que si sempla que pot haver-hi problemes es puguin resoldre amb antelació.

Ús particular de les zones comuns? 

Per fer-ho, sempre hauríem de demanar permís a la resta de veïns en una reunió comunitària. La Llei de Propietat Horitzontal i  l’article 396 del Codi Civil, diuen que s’ha de fer un comunicat per escrit al president de la comunitat perquè la petició s’inclogui en l’ordre del dia de la propera reunió de veïns. Un cop es procedeixi a tractar el tema a la reunió, ha d’aconseguir la unanimitat de tots els propietaris.

I si un veí no paga les quotes de la comunitat?

La pregunta del mil.lió. La Llei de Propietat Horitzontal estableix com a obligatori el pagament de la quota. Si algun veí refusa aportar la seva mensualitat de forma reiterada, estarà incorrent en un cas de morositat.

La comunitat de veïns pot reclamar al morós tot l’import que es deu (i fins i tot interessos i/o els costos del procediment judicial) o que respongui amb els seus béns si no pot afrontar-ho per falta de liquiditat.

I en podriem trobar alguns més…

CONCLUSIÓ:

Anar “amb la llei a la mà” a resoldre un conflicte veïnal pot suposar que sorgeixi un altre conflicte. Sense diàleg és difícil la convivència. Per tant, sembla fàcil i curt, però el més recomanable és que es tracti el tema a la reunió de la Comunitat i si queda molt lluny, convocar-ne una avisant a l’ Administrador (si existeix). Sempre serà millor intentar resoldre el conflicte abans que sigui més greu.

 

 

Font: 
https://www.api.c at/noticias/consejos-resolver-conflicto-vecinos/
http://www.ohlahabitat.c om/noticias/principales-conflictos-vecinales/

 

 

 

Conflictes entre veïns: consells per solucionar-los
Comparteix:
Etiquetat a: