Cada cop és més habitual que els propietaris d’ una vivenda optin per llogar-la en comptes de vendre-la. La crisis dels últims anys ha frenat el mercat de la compra-venda. I el lloguer ha sigut, i és una bona alternativa.

Des del punt de vista financer, el tema ja és molt clar:

Si em venc una vivenda per 100.000 €, i al final em quedés aquesta quantitat, un banc no ofereix cap diposit que superi un rendiment de 1000 € anuals.

Si la llogo, i aplico els preus mitjans a Espanya, la quantitat podria estar al voltant de 8000 €…i ja no diguem si la vivenda es troba en localitats importants.

lloguer

Però, quines són les deduccions de despeses que es poden aplicar a l’ IRPF ? Quines són les despeses deduïbles pel lloguer?

>> Els interessos generats pels crèdits bancaris ( les hipoteques, en la gran majoria dels casos) que es paguen per la compra de l’habitatge.

>> Despeses de conservació i reparació, que no incloguin els imports gastats en l’ampliació o millora de l’habitatge.

>> Tributs i impostos que incideixin sobre els rendiments o sobre l’habitatge

>> Despeses de formalització de l’arrendament i la defensa de caràcter jurídic.

>> Les assegurances. (Responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres i altres de naturalesa anàloga.

>> …entre altres.

Així, a pesar de que progressivament altres deduccions han anat desapareixent , és un bon moment per invertir en habitatge per llogar, bàsicament per als petits inversors.

El preu dels pisos comença a pujar, i l’arrendament també.

I com a exemple, una dada: el percentatge de ciutadans que prefereix arrendar a comprar ha pujat en uns anys del 11,4 en l’època de la bombolla immobiliària al 19%.

 

Font: Nuevatribuna.es

 

Despeses deduïbles pel lloguer d’ una vivenda
Comparteix:
Etiquetat a: