Una recent sentència del Tribunal Suprem ha establert doctrina respecte al fet de que un eventual comprador d’una vivenda podrà recuperar els diners anticipats si es dona el cas que s’anul·la el contracte de compravenda per haver ocultat el venedor irregularitats urbanístiques. Així, els anticips en la compra de vivendes están protegits.

La doctrina fixada, literalment, diu:

Les garanties legals de les quantitats anticipades per a l’ adquisició d’habitatges que regula la llei 57/1968 i disposició addicional de la LOE s’estenen a aquells supòsits en què el contracte de compravenda no arriba a bon port, per declarar-se nul per vici invalidant del consentiment en haver ocultat el promotor-venedor al comprador l’existència de vicis de l’edificació de naturalesa urbanística .

Aquesta sentència té l’ orígen en un judici que va començar fa temps a Extremadura.

anticips en compres de vivendes

Una empresa, compradora, va presentar una demanda contra una promotora i l’ asseguradora en la qual sol·licitava la nul·litat del contracte de compravenda, per vici de consentiment, al·legant que el dia de la seva signatura no se’l va informar deque hi havia un procediment judicial pendent en què es demanava que s’anul·lés el decret de la Junta d’Extremadura que donava cobertura legal urbanística al complex on s’ubicava l’esmentada habitatge.

Un jutjat de Sevilla va declarar la nul·litat del contracte i va condemnar la venedora a retornar les quantitats anticipades però va rebutjar la responsabilitat de l’asseguradora.

L’Audiència Provincial de Sevilla va confirmar aquesta decisió, raonant que la circumstància d’aquest cas no està prevista a la llei 57/1968, que només cobriria que no s’iniciés o acabés la construcció, el retard en el lliurament o la manca de llicència de primera ocupació.

Però finalment, la sentència del Tribunal Suprem, va estimar el recurs de cassació interposat per l’empresa compradora i va condemnar tambe a l’ asseguradora, en contra de la del jutjat i Audiència de Sevilla que van absoldre a aquesta última en apreciar només la responsabilitat del promotor-venedor.

vv

 

 

Els anticips en la compra de vivendes es podrán recuperar en cas d’ irregularitats urbanístiques
Comparteix:
Etiquetat a: