I aquesta actualització ja és en marxa.

Més de 8 milions d’immobles de gairebé 1.700 municipis veuran revisat el seu valor cadastral, la immensa majoria a l’alça

La llei estableix que cada any, a l’abric dels pressupostos generals de l’Estat, es poden posar al dia els coeficients que s’apliquen per establir el valor cadastral dels immobles.

I encara que és any d’ eleccions i aquesta mesura no figura entre les més populars (es tradueix en un increment de tributs com el de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)) , els Pressupostos de 2016 no obliden aquesta actualització.

“Per 2016 es preveu l’aplicació de coeficients d’actualització per augmentar el valor cadastral en 1.567 municipis que comprenen 7.021.827 immobles, i reduir-lo en 126 municipis que comprenen 1.085.053 immobles, la qual cosa representa una millora en l’aproximació dels valors cadastrals als valors de mercat en un total de 1.693 municipis amb 8.106.880 immobles “, detalla el Programa de Gestió del Cadastre elaborat pel Ministeri d’Hisenda.

Hisenda revisa el valor catastral

Com precisa el Programa, aquesta revisió respon a “la necessitat que l’Administració tingui, a través del Cadastre Immobiliari gestionat per la Direcció General del Cadastre, una base de dades permanentment actualitzada, tant pel que fa a les característiques bàsiques dels béns immobles, com al seu valor “. És a dir, el propòsit consisteix a rectificar unes valoracions que s’han quedat desfasades.

 

Font: Idealista

http://www.idealista.com/news/finanzas-personales/fiscalidad/2015/09/03/739010-hacienda-revisa-al-alza-el-catastro-de-7-millones-de-inmuebles-situados-por

Font: El Confidencial

http://www.elconfidencial.com/economia/2015-09-02/hacienda-revisa-el-catastro-de-7-millones-de-inmuebles-en-visperas-de-las-elecciones_996381/

Imatge: metrhispanico . com

Hisenda revisa el valor catastral de 7 milions d’ immobles a l’ alça
Comparteix:
Etiquetado en: