Avui parlarem de l’ Inspecció periòdica obligatòria de l’ascensor i de què cal fer. 

Els ascensors han de passar una inspecció periòdica cada pocs anys per tal d’assegurar el seu correcte funcionament i que compleixi els requeriments de seguretat. Aquestes inspeccions ens ajudaran, a més, a prevenir determinades avaries i incidències.

Els presidents de comunitats de propietaris o responsables de manteniment a vegades es pregunten…

¿Quins són els requisits d’ aquestes inspeccions?

La Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, recollida en el Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, marca les pautes que ha de seguir l’ascensor per salvaguardar la seguretat de les persones i objectes que transporta, així com les condicions i terminis de revisió i inspecció tot d’ acord amb la legislació actuallment en vigor des del 23 de febrer de 2013.

Inspecció periòdica obligatòria de l'ascensor

Veiem alguns aspectes interessants i dubtes que poden sorgir:

Qui em pot fer aquesta inspecció periòdica?

En la majoria dels casos, la inspecció no la va a fer ni la teva empresa instal·ladora ni la teva empresa de manteniment, sinó un organisme de control autoritzat, o OCA. Si la teva empresa instal·ladora o de manteniment està donada d’alta com a OCA, llavors sí podrà fer-ho, però en cas contrari haurà de ser una empresa externa la que ho faci. Anem, com portar el cotxe a la ITV, però en aquest cas, la ITV et ve a casa.

Cada quan l’he de passar aquesta inspecció?

Pot ser cada 2, 4 o 6 anys, depèn del tipus d’ edificació. Un edifici industrial cada 2 anys. Si es tracta d’un edifici d’habitatges de més de 4 pisos o més de 20 habitatges, cada 4 anys. En la resta de casos, es passarà cada 6 anys.

Qui avisa a l’  OCA?

El propietari o responsable de l’ascensor. Normalment es una feina que fan els els administradors de finques o les empreses que porten, no confondre, el manteniment de l’ ascensor

I si no passa la inspecció?

Si es dona el cas , l’inspector lliurarà una acta amb la relació de modificacions a realitzar. Les modificacions amb un orígen en un defecte greu hauran de corregir-se en un termini de 6 mesos, període després del qual, si no s’han realitzat, es procedirà a aturar l’ascensor. En cas de ser un defecte molt greu, l’ascensor podrà ser detingut immediatament

 

Fonts:

http://www.eurocontrol.es/uncategorized/que-requisitos-de-mantenimiento-e-inspeccion-debe-cumplir-el-ascensor-de-mi-edificio/  

https://www.plusvecinos.com/blog/inspeccion-periodica-obligatoria-del-ascensor-que-debes-saber/ 

http://www.ascensoresiasa.es/servicios/inspeccion-perio dica / 

 

 

Curació contingut, redacció i traducció: Jordi Sabater

Inspecció periòdica obligatòria de l’ascensor
Comparteix:
Etiquetat a: