I embolica que fa fort, tornem-hi amb la factura elèctrica.

Quan hi ha novetats en aquests temes, i cada vegada és més sovint, els ciutadans ens posem a tremolar per les conseqüències per a les nostres butxaques.

Govern i empreses elèctriques ho presenten com el millor del millor, per a després, uns mesos després de la seva aplicació, es comprova el que la majoria es temia, que s’ acaba pagant-més.

I ara, quina novetat tenim?

La factura elèctrica horaria….

La novetat, ara, és la factura elèctrica horària. Els detalls es recullen en una resolució del Ministeri d’Indústria, publicada al BOE el passat 4 de juny.

factura electrica horaria

Es determina que en el cas de subministraments que comptin amb equips de mesura amb capacitat de telemesura i telegestió, i efectivament integrats en els corresponents sistemes, la facturació es realitzarà considerant els valors horaris de consum posats a disposició o, si s’escau remesos per l’encarregat de la lectura.

S’entén que un equip està efectivament integrat en el sistema de telegestió quan els equips compleixin amb les especificacions funcionals mínimes dels sistemes de telegestió establertes per llei i tinguin capacitat per a la lectura dels registres horaris de
energia activa de manera remota a través d’aquest sistema.

Per a més informació, llegiu la font de l’ article

http://www.inmodiario.com/171/21401/llega-factura-electrica-horaria.html

La factura elèctrica horaria ja és aquí
Comparteix:
Etiquetat a: