La intel·ligència artificial (IA) està transformant de manera integral, com en altres àmbits, el sector/la indústria de la construcció, optimitzant processos des del disseny inicial fins al manteniment post-construcció. Totes aquestes innovacions estan en les seves fases inicials ja que tota la tecnologia que es mou al voltant d’aquest terme (intel·ligència artificial) és en plena ebullició.

Aquest article explora diverses aplicacions de la IA en aquest sector, i destaca com aquestes innovacions estan millorant l’eficiència, la seguretat i la sostenibilitat.

  1. Generació de dissenys i programació predictiva

Una de les aplicacions més prometedores de la IA a la construcció és el disseny generatiu. S’utilitzen algorismes d’IA per explorar milers de possibles variacions d’un disseny, optimitzant per a criteris específics com l’estabilitat estructural, el cost i l’eficiència del material. L’objectiu en aquests casos és facilitar la creació de dissenys més segurs i rendibles en menys temps del que prendria un ésser humà.

La IA també està revolucionant la programació de projectes. En analitzar grans volums de dades històriques i en temps real, aquestes eines poden predir retards i optimitzar cronogrames, millorant la gestió de recursos i minimitzant costos. Aquesta capacitat permet als equips de construcció ajustar ràpidament els plans per mantenir els projectes en marxa i dins del pressupost.

  1. Millores a la seguretat laboral

La seguretat al lloc de treball sempre ha sigut una prioritat en la construcció, i cada cop més. La IA està jugant un paper crucial a millorar-la. Sensors i dispositius intel·ligents poden monitoritzar en temps real les condicions del lloc i el comportament dels treballadors, alertant sobre possibles perills abans que es produeixin accidents. 

Els drons equipats amb IA són capaços de realitzar inspeccions de seguretat, identificant riscos com a treballadors sense equip de protecció adequat o àrees potencialment perilloses, cosa que permet prendre mesures preventives immediatament.

  1. Desenvolupament d’equips autònoms

L’ús de maquinària autònoma a la construcció està guanyant terreny. Gràcies a la IA les capacitats d’aquestes màquines estan evolucionant. Equips com excavadores, anivelladores i grues estan sent equipats amb sensors, càmeres, GPS i algorismes d’IA que els permeten operar de manera autònoma. Aquests sistemes poden realitzar tasques complexes com anivellacions i excavacions amb una precisió mil·limètrica, cosa que no només augmenta l’eficiència a l’obra, sinó que també ajuda a compensar l’escassetat de personal qualificat al sector…obrint el debat de si la IA substituirà o no determinades feines

  1. Manteniment predictiu i gestió de qualitat

La IA permet el manteniment predictiu mitjançant l’anàlisi de dades de sensors instal·lats a edificis i equips. Això ajuda a preveure i prevenir errors abans que passin, optimitzant el temps d’activitat i la vida útil dels actius. A més, la IA s’utilitza per a la gestió de qualitat, analitzant dades de càmeres i sensors per detectar defectes en materials i estructures, assegurant que les construccions compleixin amb els estàndards de qualitat i seguretat

Beneficis Addicionals i Sostenibilitat

A més de les aplicacions esmentades, la IA també està millorant l’eficiència energètica i la sostenibilitat a la construcció. Sistemes avançats de regulació i control de climatització, integrats amb domòtica, permeten una gestió més eficient de l’energia, millorant la qualitat de l’aire i el confort a la llar. Aquests sistemes no només redueixen els costos operatius, sinó que també contribueixen a un menor impacte ambiental.

A l’àmbit de l’arquitectura, l’IA està facilitant el disseny d’edificis sostenibles, com les cases actives que prioritzen el confort dels residents, l’eficiència energètica i el mínim impacte ambiental. L’etiqueta Active House, per exemple, destaca pel seu enfocament en la llum natural, la qualitat de l’aire i l’ús intel·ligent de l’energia

 

 

 

 

 

La Revolució de la Intel·ligència Artificial a la construcció
Comparteix: