El concepte de “big data” (moltes dades, dades massives, o com se li vulgui dir) és entre nosaltres desde fa poc, i hi és per quedar-s’hi. I en el cas d’ aquest breu post, té a veure amb la productivitat a les oficines gràcies a aquest “big data”.

Com ha arribat? La tecnologia ha fet que obtenir dades, moltes dades, i interpretar-les per saber per què unes coses funcionen i unes altres no, per què es té èxit o es fracassa i, sobretot, com es pot millorar sigui fàcil i, alhora, important.

productivitat oficines big data

Les oficines, els despatxos, etc… són una font d’informació personal que, després d’ ésser analitzada, pot ajudar a saber com cal millorar, per exemple,  les instal·lacions per assolir un grau de confort més alt i una major implicació dels empleats.

Un bon exemple el tenim en la investigació duta a terme fa uns anys per Alex Pentland , de  l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), sobre diferents tipus de llocs de treball i els comportaments respectius dels empleats que allí hi treballaven.

Un estudi anònim fet en diferents empreses i basat en l’ estudi dels moviments dels empleats durant la jornada, el temps que passaven als seus llocs de treball, a les zones de descans o a les sales de reunions va va intentar detectar fins a quin punt l’entorn influïa en la productivitat.

Les dades obtingudes es van analitzar i es va poder estudiar, per exemple, la raó per la qual en uns casos els treballadors tenien la tendència a passar el menys temps possible als seus llocs; en altres casos es va veure que els qui aprofitaven els descansos per xerrar amb altres companys i l’ entorn era agradable solien incrementar la seva productivitat, etc…

Cadascuna d’aquestes dades van portar a realitzar canvis en els centres de treball: habilitació de zones comunes de relax; millorar la lluminositat i l’amplitud dels llocs de feina; reformar els espais de reunió professional…

En definitiva, les dades massives, el “big data”, són un element essencial per configurar entorns de treball eficaços. De moment ho estem veient en estudis d’ universitats . Però cada cop els exemples d’ implementació són més propers.

productivitat oficines big data

Font:  Blog Anida

https://blog.anida.es/big-data-oficinas-entornos-mas-productivos/

Oficines més productives gràcies al “Big Data”
Comparteix:
Etiquetat a: