Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Tras las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos acometidas a mediados de 2013, la inscripción del contrato de en el Registro de la Propiedad puede tener importantes beneficios para propietario e inquilino, sobre todo ante determinadas circunstancias. Es cierto que la inscripción tiene un coste superior al simple contrato privado entre las partes, pero hay ocasiones en las que una correcta garantía es imprescindible.

Renta 2017

Renta 2017

El calendario de la campaña de la declaración Renta 2017, que comenzó en abril, da de plazo hasta el día 2 de julio de 2018 para presentar la oportuna declaración (27 de junio para declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta) Desde el pasado año todos los contribuyentes, sean autónomos o no, están obligados a utilizar, sea cual sea la naturaleza de sus rentas, el sistema Renta Web.

Edificis amb Història: Sala Beckett

Edificis amb Història: Sala Beckett

Escriu Toni Casares, el seu director, que la Sala Beckett és més que un teatre; és un lloc de creació i de trobada, que durant tot el dia s’hi van coent coses, en un espai que exhibeix i alhora forma i experimenta, i manipula amb temps. És a dir, és un espai en que la formació de creadors i l’exhibició d’espectacles son dues cares de la mateixa moneda, unides per l’experimentació.

Desahucio exprés de okupas : Aprobada la proposición de ley

Desahucio exprés de okupas : Aprobada la proposición de ley

La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado en fecha 24 de abril de 2018 una proposición de ley para acelerar el proceso judicial en casos de desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente (conocido popularmente como desahucio exprés de okupas). Ahora dicha proposición de ley deberá ser remitida al Senado donde quedará definitivamente aprobada, entrando en vigor el día de su publicación en el B.O.E.

Edificis amb Història: Edifici Habitatges Frégoli (1972-75)

Edificis amb Història: Edifici Habitatges Frégoli (1972-75)

L’edifici d’habitatges Frégoli (1972-75) és el primer projecte construït per l’arquitecte Esteve Bonell, i es tracta d’una promoció d’habitatges en cooperativa que planteja una forma diferent de viure. En uns anys en que a Barcelona s’hi estaven construint interessants exemples d’habitatges plurifamiliars, com la casa Fullà al Guinardó, de Clotet i Tusquets el 1967 o el Walden 7 a Esplugues, de Ricardo Bofill també construït el 1975, l’arquitecte explora noves possibilitats de l’espai domèstic amb unes tipologies mínimes d’habitatge però de gran qualitat espaial.

Cohousing

Cohousing

Què és el cohousing (en català Cohabitatge )? Podriem definir-ho com un poble o comunitat formada per habitatges individuals on les persones comparteixen serveis comuns, activitats socials, oci, etc… Va sorgir com a conseqüència del creixement de l’expectativa de vida i