LOV Llars on Viure

LOV Llars on Viure

Us presentem LOV., la consolidació d’una nova àrea de servei dedicada exclusivament a la compra, la venda i el lloguer d’habitatges a Barcelona. Comencem així una nova etapa, contents d’aportar la nostra experiència, el tracte proper i la nostra integritat al sector de l’habitatge a Barcelona. De ben segur que, com succeeix des de fa 80 anys, l’estima per allò que fem ens guiarà per assolir els reptes que ens proposem.

Edificis amb Història: Carrer Plaça

Edificis amb Història: Carrer Plaça

És poc freqüent, per un barceloní del pla, enfilar-se a passejar-se per les costerudes pendents de Vallcarca, la Salut o el Carmel, i descobrir així el conjunt de turons inserits en la trama urbana de la ciutat, de la que en despunten els cims pelats de vegetació i d’edificació. S’ha de dir però, que l’experiència és molt recomanable; sortir a desintoxicar-se dels excessos de disseny i places dures per sentir-se com el protagonista de la novel·la de Marsé, que somiava en l’ascens social entre passejos pels turons o partides de cartes a l’encara existent Bar Delicias.

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Tras las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos acometidas a mediados de 2013, la inscripción del contrato de en el Registro de la Propiedad puede tener importantes beneficios para propietario e inquilino, sobre todo ante determinadas circunstancias. Es cierto que la inscripción tiene un coste superior al simple contrato privado entre las partes, pero hay ocasiones en las que una correcta garantía es imprescindible.

Renta 2017

Renta 2017

El calendario de la campaña de la declaración Renta 2017, que comenzó en abril, da de plazo hasta el día 2 de julio de 2018 para presentar la oportuna declaración (27 de junio para declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta) Desde el pasado año todos los contribuyentes, sean autónomos o no, están obligados a utilizar, sea cual sea la naturaleza de sus rentas, el sistema Renta Web.

Edificis amb Història: Sala Beckett

Edificis amb Història: Sala Beckett

Escriu Toni Casares, el seu director, que la Sala Beckett és més que un teatre; és un lloc de creació i de trobada, que durant tot el dia s’hi van coent coses, en un espai que exhibeix i alhora forma i experimenta, i manipula amb temps. És a dir, és un espai en que la formació de creadors i l’exhibició d’espectacles son dues cares de la mateixa moneda, unides per l’experimentació.

Desahucio exprés de okupas : Aprobada la proposición de ley

Desahucio exprés de okupas : Aprobada la proposición de ley

La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado en fecha 24 de abril de 2018 una proposición de ley para acelerar el proceso judicial en casos de desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente (conocido popularmente como desahucio exprés de okupas). Ahora dicha proposición de ley deberá ser remitida al Senado donde quedará definitivamente aprobada, entrando en vigor el día de su publicación en el B.O.E.