Derogado el Real Decreto Ley de Alquileres

Derogado el Real Decreto Ley de Alquileres

En nuestra anterior publicación se habló de la modificación en materia de arrendamientos de viviendas producida por la aprobación del Real decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler. Pues bien, en fecha 22 de enero de 2019 el Congreso de los Diputados no ha convalidado el referido Real Decreto Ley. Se ha derogado el Real Decreto Ley de Alquileres

Comparteix:

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Inscripción del contrato de alquiler en el Registro de la Propiedad

Tras las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos acometidas a mediados de 2013, la inscripción del contrato de en el Registro de la Propiedad puede tener importantes beneficios para propietario e inquilino, sobre todo ante determinadas circunstancias. Es cierto que la inscripción tiene un coste superior al simple contrato privado entre las partes, pero hay ocasiones en las que una correcta garantía es imprescindible.

Comparteix:

Les assegurances d’ impagament dels lloguers agafen força

Les assegurances d’ impagament dels lloguers agafen força

El mercat del lloguer està creixent exponencialment i amb ell les assegurances d’ impagament del lloguers , com un complement a considerar cada cop més seriosament. Aquest creixement del mercat, explicat en part pel canvi de mentalitat del públic més jove, la creixent mobilitat laboral i els caps inversors dels propietaris porta també associats uns quants punts febles, fins ara dissimulats per la menor importància d’aquest mercat.

Comparteix: