A ningú se li escapa que disposar de la taxació oficial d’un habitatge és un valor afegit a l’hora de vendre o comprar. La taxació de vivendes es un dels processos inclosos en qualsevol transacció immobiliària…o així hauria de ser.

Si partim del concepte de valor com “el preu que un comprador està disposat a pagar lliurement per adquirir un bé” no és difícil pensar que hi ha factors de caràcter emocional que afecten aquest valor.

Des del punt de vista del venedor, aquest voldrà obtenir el major valor possible i el comprador sempre tracta d’obtenir el menor valor pel mateix bé motiu de transacció. I el bancnecessita conèixer el valor objectiu de l’immoble i per això demana una taxació oficial amb finalitat hipotecària, regulada pel Banc d’Espanya, que garanteixi el valor d’aquest immoble en un determinat moment.

taxacio-de-vivendes

Els últims anys, amb la famosa “bombolla” i la posterior crisis, hem pogut comprovar com el valor d’un habitatge pot variar en excés i per això és molt important conèixer el valor de taxació de la casa que a nosaltres, com a compradors, ens hagi agradat i estem considerant seriament la seva adquisició. D’aquesta manera sabrem si l’oferta econòmica que pensem fer està adaptada a les circumstàncies actuals del mercat .

Les taxacions amb finalitat hipotecària han de complir diverses condicions:

  • El taxador ha de visitar l’immoble.
  • El taxador ha d’ aixecar un planell i prendre les mesures de les diferents habitacions. I ha de fer fotografies.
  • S’ han d’ adjuntar dades i comparatives de transaccions o ofertes reals de la zona.
  • Cal identificar correctament la finca ( a nivell registral)
  • Validar la situació immobiliària de l’immoble per comprovar que no hi hagi cap il·legalitat urbanística.

El valor de taxació es calcula emprant diferents paràmetres variables: ubicació,  serveis a la zona, la tipologia de l’ habitatge (unifamiliar o plurifamiliar), la superfície  i la seva distribució, la qualitat dels materials, l’antiguitat i l’ estat de conservació, etc…

Els bancs estan obligats a realitzar una taxació abans de demanar qualsevol operació hipotecària però has de saber que a més estan obligats a admetre qualsevol taxació aportada pel client sempre que sigui certificada per un taxador homologat.

La taxació de la vivenda és imprescindible per al comprador, per al venedor i per al banc. No obstant això, es pot donar la circumstància que el venedor de l’habitatge que t’agrada demani per ella una quantitat molt superior al valor de taxació resultant.

Això no impedeix l’ operació però, si es necessita el finançament hipotecari,  el banc molt possiblement no et concedeixi més del 80% sobre el valor de taxació perquè aquest valor és la seva garantia en cas de impagament, assegurant-se una pèrdua mínima encara que haguessin de vendre-la per sota del preu de taxació.

 

Font: TINSA

https://www.tinsa.es/blog/tasaciones/el-valor-de-tasacion-de-una-vivienda/

 

Taxació de vivendes. La seva importància.
Comparteix:
Etiquetat a: