En els darrers anys, el certificat d’ eficiència energètica ha passat a ser un del termes més utilitzats en el món immobiliari. Obtenir-lo és obligatori en molts casos. De totes formes, aquí parlarem de la part més pràctica. Us aconsellarem per tal de que obtingueu una “A”. I és que la qualificació energètica A és el sant grial de l’eficiència, el summum !!

Tenir una A (que és la nota més alta que es pot obtenir en el certificat energètic contra la G com la més baixa), significa viure en una llar totalment eficient, suposa una hipotètica despesa anual de 0 € en energia.

Per posar un exemple, la mitjana de despesa anual en energia d’ una vivenda G és el doble que una vivenda E. El tipus E és el més habitual. Estem parlant, aproximandament, de 1000 € contra 2000 € de despesa anual. Mil euros de diferència.

Descarregar PDF sobre la certificació d’ eficienència energètica a Catalunya

Es curiós que tenint a la mà unes dades tant rellevants, l’ interès en millorar la pròpia qualificació energètica entre els propietaris de vivendes sigui reduït. Bé, no és exactament així. Quan la vivenda s’ha de llogar o vendre, tot són presses. I aleshores sí que es realitzen els tràmits necessaris…surti G o E.

Comencem….

Què passa amb els edificis més antics? Sense cap mena de dubte, són menys eficients

Com diu la Generalitat en una de les seves pàgines web:

A Catalunya el 60% del parc d’habitatges és anterior al 1980, data en què es va iniciar el marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica. A Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic, i des de l’1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d’edificis que una autoritat pública ocupi amb més de 250 mi siguin freqüentats habitualment pel públic (RD 235/2013).

La normativa ja hi és.

De fet, els edificis nous, es construeixen amb un horitzó de  consum energètic gairebé nul al 2020. Les construccions modernes utilitzen aïllaments millorats i sistemes dobles de ventilació per ajudar a regular la temperatura, i obtenen la seva energia de fonts renovables.

El Certificat d' eficiència energètica

Els edificis més antics, i els seus propietaris, tenen una única alternativa: la reforma, la modernització.

Es pot reformar l’ habitatge perquè sigui més eficient?

No hi ha res impossible. Els edificis nous parteixen amb la premisa de que ja són ideats amb un objectiu determinat. Però els edificis vells ja hi són. Per tant, hi ha una dificultat afegida.

En el procés de la realització del certificat d’ eficiència energètica de la vivenda, es proposaran, al final, un conjunt de mesures per tal de millorar el grau. És a dir, canviar de lletra. Si abans deiem que el més normal eren les E, potser podem aspirar a una C.

I què es pot fer per arribar a la A ? És possible ?

Doncs la feina serà superior però entre altres coses es poden contemplar : 

  • Posar finestres hermètiques, amb doble vidre. Dins les opcions del doble vidre i càmera interior, escollir la més adequada. Perseguim deixar entrar llum i calor però no humitat.
  • Plantejar-se seriosament un aïllament tèrmic en parets, terres i sostres per evitar que s’escapi la calor. Important, l’ aïllament ha d’ estar ben fet..sinó correm el risc de certs fenòmens de condensació que no són gens agradables.
  • Canvi total cap a bombetes LED, de menor consum. La tendència imparable cap a cases conectades i automatitzades passa per aquí. (Recordeu l’ article sobre la domòtica?)
  • Electrodomèstics i equips de baix consum. Aquí és senzill. Tots venen rotulats i és fàcil poder equipar l’ habitatge amb A, A+ i fins i tot A++
  • Donar el pas cap a calderes de biomassa. Sens dubte, son més eficients. 
  • L’ actualització de la calefacció (i refrigeració si s’ escau) . Terra radiant és una bona opció. 

No tingueu dubtes, són inversions que s’ amortitzen…i a la lllarga estem contribuïnt, amb un petit gra de sorra, a la sostenibilitat de la casa de tots, el planeta Terra.

 

 

El Certificat d’ eficiència energètica. Vols una A ?
Comparteix:
Etiquetat a: