La taxació de vivendes es un procés que apareix en qualsevol operació de compra venta, sobretot si hi intervenen entitats de crédit.

Però, què és?

La taxació d’un habitatge consisteix en la determinació, per part d’ un professional,  del valor de l’immoble en el mercat, tenint en compte una sèrie de factors, tant de l’habitatge en si mateix com de l’ entorn en el què s’ubica, que influeixen en el preu final.

La taxació immobiliària permet accedir a un préstec hipotecari i concretar l’import del crèdit que ens prestarà l’ entitat per comprar l’habitatge. La taxació és la forma que té l’entitat bancària de assegurar-se que els diners prestats no superen en cap cas el valor del bé immoble que s’ adquireix.

 

taxació de vivendes

 

L’informe del taxador recull el valor de la propietat en virtut d’una sèrie de factors tals com la superfície de l’habitatge, les seves característiques o l’antiguitat de l’immoble, entre d’altres.

La situació o ubicació de l’ inmoble a taxar és un d’aquests factors i resulta clau en el procés. La localització de l’habitatge és important per determinar el seu preu, així com l’equipament amb que compte la zona en la qual es troba: transport públic i accessos, zones verdes i d’oci, serveis públics com escoles i centres sanitaris, botigues …

La superfície serà un altre factor important , però també ho serà la distribució intel·ligent entre les diferents habitacions que conformin l’habitatge.

L’informe de taxació també tindrà en compte els equipaments – com la calefacció o l’aire condicionat- i la qualitat dels acabats i de l’edificació. De fet, i al contrari del que es podria pensar, a l’hora de la taxació pot influir més la qualitat de la construcció que l’antiguitat de l’immoble.

Altres factors a tenir en compte en la taxació seran les vistes, l’orientació, la possibilitat de ventilació natural i el soroll ambiental.

Després de veure la propietat i prendre nota de totes aquestes dades, el taxador comprovarà seves anotacions amb els registres oficials existents sobre l’habitatge, plànols i dades recollides en el Registre de la Propietat.

 

Traducció lliure inspirada en:

¿Qué factores influyen en la tasación inmobiliaria?

Taxació de vivendes. Factors que influeixen.
Comparteix: